SUPERFIX lepící tmel 435g - bílá

Celý popis

Skladem

  • Kód produktu003

Pro koupi tohoto produktu navštivte náš web Shipwood.cz.

SUPERFIX

jednosložkový elastický hybridní těsnicí a lepicí tmel

SUPERFIX je vzdušnou vlhkostí tvrdnoucí tmel, určený pro elastické lepení širokého spektra materiálů v exteriéru i interiéru, v oblastech pod vodou, v bazénech a v mokrém prostředí.

výhody, použití

  • bez obsahu rozpouštědel
  • pachově neutrální
  • bez tvorby puchýřů a odfuků
  • nepatrné smrštění
  • lepení širokého spektra materiálů
  • bez obsahu silikonu a izokyanátů
  • dobrá odolnost proti UV
  • přetíratelný

aplikace

Z povrchu tmeleného podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál a povrch nesmí být potřísněn látkami negativně ovlivňujícími soudržnost s podkladem (tuky, oleje apod.).

SUPERFIX je připraven přímo k nanášení a není třeba ho před aplikací nijak upravovat.

Před nanášením je třeba odříznout konickou horní část kartuše, našroubovat přiložený aplikátor a zaříznout ho podle potřeby. Vytlačování se provádí lisem (pistolí), a to v rovnoměrné vrstvě do spáry. Nejlepší přilnavosti dosáhneme tehdy, je-li tmel do spáry nanesen bez jakéhokoliv uzavření vzduchu (vzduchové kapsy) a při úpravě tvaru spáry je tlakem dosaženo úplného kontaktu tmele s povrchy spojovaných materiálů. Spojované/lepené materiály musí být okamžitě přiloženy, bez odvětrání tmelu. Požadovaný tvar těsnění je třeba vytvořit do 10 minut po nanesení nejlépe stěrkou namočenou do vody s přídavkem saponátu. Vyvarujte se vniknutí saponátového roztoku mezi těsněné spoje, neboť tento roztok způsobuje ztrátu adheze. Celkové vytvrzení tmelu závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

vydatnost

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 6 - 8 metrů spáry o průřezu 10×4 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby. Při vzdálenosti mezi sparami cca 100 mm činí spotřeba lepidla přibližně 1 až 1,5 tuby/m2.

Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách.

aplikační teplota

+5 °C až do +40 °C

barva

bílá

báze

silan-modifikované polymery

doba do vytvoření slupky

15 min (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

doba vytvrzování

3 mm / 24 hod (+23 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

hustota

1,50 g/cm³

pevnost v tahu

2,50 N/mm²

protažení při přetržení

400 %

skladování

v suchu při +5 °C až +25 °C

skladovatelnost

18 měsíců

tvrdost Shore A

55

změna objemu

< -3 %